O společnosti

Na následujících stránkách najdete krátký souhrn historie firmy i vizi do budoucnosti, základní obchodní údaje, informace pro média, tiskové zprávy, příležitosti pro ty, kteří nám chtějí pomoci, a samozřejmě i detailní kontakty.